Centre d'estudis d'opinió http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/rss/index.html Feed de notícies del CEO (Centre d'estudis d'opinió) en en <link>http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/rss/www.ceo.gencat.cat</link> <description><p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><span lang="CA">El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat aquest matí, en roda de premsa, els resultats de la segona onada del Baròmetre d&rsquo;Opinió Política de 2016.</span></p> <p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><span lang="CA">El principal objectiu d&rsquo;aquesta enquesta és conèixer l&rsquo;actitud dels catalans davant de la política, els seus valors polítics i comportament electoral i el coneixement i la valoració que fan dels diversos líders polítics.<br /> <br /> El treball de camp de la segona onada del Baròmetre s'ha dut a terme entre el 28 de juny i el 13 de juliol de 2016 mitjançant enquestes personals domiciliàries (mètode CAPI) a una mostra de 1.500 individus. El marge d'error per al conjunt de la mostra és de +-2,53%.</span></p></description> <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 09:30:00 GMT</pubDate> <guid>http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/rss/www.ceo.gencat.cat</guid> <dc:creator>Centre d'Estudis d'Opinió (CEO)</dc:creator> <dc:date>2016-07-22T09:30:00Z</dc:date> </item> <item> <title>Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada 2016 http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/rss/www.ceo.gencat.cat <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA">El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat aquest matí, en roda de premsa, els resultats de la primera onada del Baròmetre d&rsquo;Opinió Política de 2016.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA">El principal objectiu d&rsquo;aquesta enquesta és conèixer l&rsquo;actitud dels catalans davant de la política, els seus valors polítics i comportament electoral i el coneixement i la valoració que fan dels diversos líders polítics.<br /> <br /> El treball de camp de la primera onada del Baròmetre s'ha dut a terme entre el 22 de febrer i el 8 de març de 2016 mitjançant enquestes personals domiciliàries (mètode CAPI) a una mostra de 1.500 individus. El marge d'error per al conjunt de la mostra és de +-2,53%.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> Fri, 18 Mar 2016 10:30:00 GMT http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/rss/www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2016-03-18T10:30:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2015 http://www.ceo.gencat.cat <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA">El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat aquest matí, en roda de premsa, els resultats de la segona onada del Baròmetre d&rsquo;Opinió Política de 2015.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="CA">El principal objectiu d&rsquo;aquesta enquesta és conèixer l&rsquo;actitud dels catalans davant de la política, els seus valors polítics i comportament electoral i el coneixement i la valoració que fan dels diversos líders polítics.<br /> <br /> El treball de camp de la primera onada del Baròmetre s'ha dut a terme entre el 2 i el 24 de juny mitjançant enquestes personals domiciliàries (mètode CAPI) a una mostra de 2.000 individus. El marge d'error per al conjunt de la mostra és de +-2,69%.</span></p> Fri, 03 Jul 2015 09:25:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2015-07-03T09:25:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada 2015 http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/rss/www.ceo.gencat.cat <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><span lang="CA">El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat aquest matí, en roda de premsa, els resultats de la primera onada del Baròmetre d&rsquo;Opinió Política de 2015.</span></p> <p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><span lang="CA">El principal objectiu d&rsquo;aquesta enquesta és conèixer l&rsquo;actitud dels catalans davant de la política, els seus valors polítics i comportament electoral i el coneixement i la valoració que fan dels diversos líders polítics.<br /> <br /> El treball de camp de la primera onada del Baròmetre s'ha dut a terme entre el 9 de febrer al 2 de març mitjançant enquestes personals domiciliàries (mètode CAPI) a una mostra de 2.000 individus. El marge d'error per al conjunt de la mostra és de +-2,69%.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> Fri, 13 Mar 2015 10:30:00 GMT http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/rss/www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2015-03-13T10:30:00Z Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014 http://www.ceo.gencat.cat El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat aquest matí en roda de premsa els resultats del l'Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014. El principal objectiu d'aquest sondeig és conèixer, abans de finalitzar l'any, l'opinió dels catalans i catalanes sobre l'actual situació política, econòmica i social que es viu a Catalunya, així com la seva actitud davant de la política i el seu comportament electoral.<br /> <br /> Per a la seva realització s'han dut a terme 1100 enquestes telefòniques entre el 9 i el 13 de desembre.<br /> Fri, 19 Dec 2014 10:30:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2014-12-19T10:30:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2014 http://www.ceo.gencat.cat El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat aquest matí, en roda de premsa, els resultats de la segona onada del Baròmetre d&#8217;Opinió Política de 2014. El principal objectiu d&#8217;aquesta enquesta és conèixer l&#8217;actitud dels catalans davant de la política, els seus valors polítics i comportament electoral i el coneixement i la valoració que fan dels diversos líders polítics. El treball de camp de la segona onada del Baròmetre s&#8217;ha dut a terme entre el 29 de setembre i el 23 d&#8217;octubre mitjançant enquestes personals domiciliàries a una mostra de 2.000 individus. Podeu consultar l&#8217;estudi complet al web del CEO (www.ceo.gencat.cat). Fri, 31 Oct 2014 10:30:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2014-10-31T10:30:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada 2014 http://www.ceo.gencat.cat S'ha presentat en roda de premsa el Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada 2014. El Baròmetre inclou algunes novetats respecte l'onada anterior en metodología, periodicitat, preguntes del qüestionari i inclou un bloc específic dedicat a les eleccions europees. El treball de camp es va dur a terme entre el 24 de març i el 15 d'abril de 2014. Es pot consultar l'estudi sencer a www.ceo.gencat.cat Wed, 30 Apr 2014 09:15:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2014-04-30T09:15:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 3a onada 2013 http://www.ceo.gencat.cat El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat els resultats de la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)del 2013. El BOP és una enquesta quadrimestral que té com a objectiu conèixer l'actitud dels catalans davant de la política així com el grau de coneixement i valoració que fan dels diversos líders polítics. L'enquesta inclou l'estimació de vot i d'escons per a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. El treball de camp es va dur a terme entre el 4 i el 14 de noviembre mitjançant enquestes telefòniques a una mostra de 2000 individus. Fri, 22 Nov 2013 10:20:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2013-11-22T10:20:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2013 http://www.ceo.gencat.cat El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, ha presentat els resultats de la segona onada del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)&nbsp;del 2013. El BOP és una enquesta quadrimestral que té com a objectiu conèixer l'actitud dels catalans davant de la política així com el grau de coneixement i valoració que fan dels diversos líders polítics. L'enquesta inclou l'estimació de vot i d'escons per a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. El treball de camp es va dur a terme entre el 31 de maig i el 13 de juny mitjançant enquestes telefòniques a una mostra de 2000 individus. Thu, 20 Jun 2013 09:15:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2013-06-20T09:15:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada 2013 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents a la 1a onada de 2013 del Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. L'enquesta inclou l'estimació de vot i d'escons per a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. El treball de camp es va dur a terme entre el&nbsp;4 i el 14 de febrer de 2013. Thu, 21 Feb 2013 10:30:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2013-02-21T10:30:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 3a onada 2012 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents a la 3a onada de 2012 del Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. L'enquesta inclou l'estimació de vot i d'escons per a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i un bloc específic sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre. El treball de camp es va dur a terme entre el 22 i el 30 d'octubre de 2012. Thu, 08 Nov 2012 10:30:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2012-11-08T10:30:00Z Enquesta sobre el Debat de política general 2012 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents a l'Enquesta sobre el Debat de política general&nbsp;2012 que es va celebrar els dies 25, 26 i 27 de setembre al Parlament de Catalunya. El treball de camp s'ha dut a terme entre el 28 de setembre i el 3 d'octubre a una mostra de 800 individus. Wed, 10 Oct 2012 09:20:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2012-10-10T09:20:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2012 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents a la 2a onada de 2012 del Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. L'enquesta també inclou l'estimació de vot i d'escons per a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. El treball de camp es va dur a terme entre el 4 i el 18 de juny de 2012. Wed, 27 Jun 2012 09:30:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2012-06-27T09:30:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada 2012 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents a la 1a onada de 2012&nbsp;del Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'actitud dels catalans davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. el treball de camp es va dur a terme entre el 6 i el 21 de febrer de 2012. Fri, 02 Mar 2012 10:15:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2012-03-02T10:15:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 3a onada 2011 http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/ <div>L'objectiu d'aquesta enquesta és conèixer l'actitud dels catalans davant la política, el comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. En aquest Baròmetre s'inclou un bloc específic de preguntes dedicat a les eleccions al Congrés dels Diputats, les quals tindran lloc el proper 20 de novembre.</div> <div>&nbsp;</div> <div>El treball de camp s&rsquo;ha dut a terme entre el 29 de setembre i el 13 d'octubre, mitjançant enquestes telefòniques a mostra de&nbsp;2.500 individus.</div> Tue, 25 Oct 2011 09:15:00 GMT http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/ Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2011-10-25T09:15:00Z Enquesta sobre el Debat de política general 2011 http://www.ceo.gencat.cat Recull el seguiment que han fet els catalans del Debat de Política General celebrat al Parlament de Catalunya els dies 27, 28 i 29 de setembre. El treball de camp s'ha dut a terme entre el 29 de setembre i el 5 d'octubre mitjançant enquestes telefòniques a una mostra de 800 individus. Tue, 11 Oct 2011 08:22:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2011-10-11T08:22:00Z Percepció dels catalans i les catalanes sobre la immigració. 2010 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents a l'enquesta Percepció dels catalans i les catalanes sobre la immigració. L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta enquesta és conèixer l&rsquo;opinió dels catalans i les catalanes sobre diversos aspectes relacionats amb la immigració: la política migratòria, els efectes de la immigració, els drets i deures dels immigrants, la diversitat cultural i religiosa i la convivència, entre d&rsquo;altres. El treball de camp es va fer mitjançant enquestes domiciliàries entre el 30 de novembre i el 22 de desembre de 2010 i entre el 10 i el 18 de gener de 2011. Mon, 14 Mar 2011 09:48:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2011-03-14T09:48:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 3a onada 2010 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents al Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi trimestral és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. El treball de camp es va dur a terme entre el&nbsp;28 de juny i el 8 de juliol&nbsp;de 2010. Fri, 30 Jul 2010 10:16:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2010-07-30T10:16:00Z UPCEO. Programa per analitzar les matrius de dades del BOP http://www.ceo.gencat.cat El CEO ha posat en servei l'<i>UPCEO</i>, un programa desenvolupat pel CEO en col&middot;laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, per analitzar les matrius de dades dels Baròmetres d'Opinió Política.<br /> Amb aquesta eina es poden generar les taules de freqüències i els encreuaments de dues variables sense restriccions, calcular l'estadística bàsica (mitjana, mediana, màxim i mínim, distribució per quartils, variància, desviació estàndard), seleccionar una part de la mostra o segmentar-la i recodificar les variables. Mon, 12 Jul 2010 07:14:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2010-07-12T07:14:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2010 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents al Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi trimestral és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. El treball de camp es va dur a terme entre el 16 i el 30 d'abril de 2010. Fri, 21 May 2010 11:30:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 2010-05-21T11:30:00Z Baròmetre d'Opinió Política. Febrer 2010 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents al Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi trimestral és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que en fan dels líders polítics. El treball de camp es va dur a terme entre el 13 i el 28 de gener de 2010. Fri, 26 Feb 2010 12:29:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2010-02-26T12:29:00Z Valoració del Govern. Gener 2010 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents a l'estudi Valoració del Govern. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer la valoració que fan els catalans i catalanes de la gestió duta a terme pel Govern de la Generalitat durant l'any 2009. <br /> <br /> El treball de camp es va dur a terme entre el 5 i el 22 de desembre de 2009.<br type="_moz" /> Thu, 21 Jan 2010 11:16:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2010-01-21T11:16:00Z Índex de Satisfacció Política. ISP núm. 18. Desembre 2009 http://www.ceo.gencat.cat S'ha publicat el 18è Índex de Satisfacció Política (ISP). L'objectiu d'aquest estudi de caràcter trimestral és mesurar, mitjançant un índex i dos subíndexs (l'estructural i el conjuntural), el grau de satisfacció dels catalans i catalanes amb la política.<br /> <br /> Aquesta onada de l'ISP s'ha elaborat a partir de les dades del Baròmetre d'Opinió Política, el treball de camp del qual es va dur a terme entre el 2 i el 13 de novembre de 2009. Fri, 04 Dec 2009 16:25:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2009-12-04T16:25:00Z Baròmetre d'Opinió Política. Desembre 2009 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents al Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi trimetral és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que en fan dels líders polítics. <br /> <br /> El treball de camp es va dur a terme entre el 2 i el 13 de novembre de 2009. Fri, 04 Dec 2009 16:10:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2009-12-04T16:10:00Z Percepció de capital social a Catalunya. Novembre 2009 http://www.ceo.gencat.cat <p class="FW_sMarginTop10 FW_sClearRight">S'han publicat les dades corresponents a l'estudi <i>Percepció de capital social a Catalunya,</i> la primera enquesta pública realitzada a Catalunya sobre aquesta temàtica.<br /> <br /> El CEO ha dut a terme aquest sondeig amb l'objectiu de conèixer com s'estructura la societat catalana, quines són i com són les xarxes socials que la conformen, la participació o cooperació de la ciutadania en cadascun dels àmbits i la percepció de la cohesió social, entre d'altres.<br /> <br /> Per a la realització d'aquest estudi, es van fer 1600 enquestes domiciliàries entre el 2 i el 28 de febrer de 2009.<br /> <br /> Podeu consultar l'estudi complet al web del CEO: <a href="http://www.ceo.gencat.cat" target="_blank" title="Web del Centre d'Estudis d'Opinió (nova finestra)">www.ceo.gencat.cat.</a></p> Fri, 13 Nov 2009 12:20:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió 2009-11-13T12:20:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 4a onada 2010 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents al Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi trimestral és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. El treball de camp es va dur a terme entre l'11 i el 22 d'octubre de 2010. Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 1970-01-01T00:00:00Z Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2011 http://www.ceo.gencat.cat S'han publicat les dades corresponents al Baròmetre d'Opinió Política. L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'actitud dels catalans i catalanes davant de la política, el seu comportament electoral i la valoració que fan dels líders polítics. En aquest Baròmetre, el CEO pregunta per primera vegada l'opinió dels catalans i catalanes sobre la celebració d'un referèndum per a la independència de Catalunya i inclou una altra pregunta relacionada amb la gestió dels impostos. El treball de camp es va dur a terme entre el 2 i el 17 de juny. Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 1970-01-01T00:00:00Z Enquesta sobre el Debat de política general. 2013 http://www.ceo.gencat.cat S'ha presentat avui 10 d'octubre l'Enquesta sobre el Debat de Política General, celebrat al Parlament de Catalunya els diez 25, 26 i 27 de setembre. L'objectiu d'aquesta enquesta és conèixer el seguiment que han fet els catalans d'aquest debat així com la valoració de l'actuació dels diferents líders polítics. Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT http://www.ceo.gencat.cat Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) 1970-01-01T00:00:00Z