Contingut principal Menu Pàgina inicial Mapa Web
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Centre d'Estudis d'Opinió

Els estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya al vostre abast

Condicions de confidencialitat


Què se'n fa de les respostes obtingudes a les enquestes?

El seu anonimat està protegit. Les respostes a les preguntes del qüestionari són introduïdes en un fitxer de dades on no apareix mai ni el telèfon ni el domicili, per tant, en cap cas podria identificar-se la persona entrevistada. Si es tracta d'un estudi qualitatiu, el seu nom tampoc apareix mai associat a les opinions manifestades per la persona entrevistada o participant en un grup de discussió en els informes que es facin públics. L'empresa que realitza l'estudi té l'obligació de mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de les dades individuals d'ordre privat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

A més, els resultats dels estudis es presenten sempre de forma agregada evitant així revelació de secret estadístic indirectament.
 

Llicència Creative Commons
Pau Claris, 138, 4a planta - Barcelona / Telèfon: 93 496 05 74