Contingut principal Menu Pàgina inicial Mapa Web
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Centre d'Estudis d'Opinió

Els estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya al vostre abast

Avís legal

Aquest lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya.

 

El CEO es reserva els drets del web. La seva utilització està subjecte a les condicions següents:

 

S'autoritza, llevat que s'indiqui el contrari, la reproducció dels continguts del lloc web del CEO sempre que s'esmenti la font.

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi al CEO per mitjà de "framing".
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no sigui del CEO "in line linking".
  • L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici al CEO conforme les disposicions vigents.

El web pot ser visitat lliurement pels usuaris, excepte aquelles àrees (REO) que requereixen Certificat digital.

L'usuari és l'únic i exclusiu responsable de les seves claus d'identificació. El CEO no es fa responsable de l'ús indegut de les claus d'identificació i accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l'oblit de les mateixes, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

El CEO no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la Generalitat de Catalunya.

El CEO no garanteix que el web i el servidor estiguin liures de virus.

El CEO no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas, les galetes o altres mitjans de naturalesa analòga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Les dades personals que podeu facilitar al CEO seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades personals, us podeu adreçar al CEO personalment (Pau Claris 138 - 4a planta, 08009 Barcelona) o a través del formulari de contacte.

Llicència Creative Commons
Pau Claris, 138, 4a planta - Barcelona / Telèfon: 93 496 05 74