Contingut principal Menu Pàgina inicial Mapa Web
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Centre d'Estudis d'Opinió

Els estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya al vostre abast

Accés a les dades del CEO

Les matrius de dades anonimitzades de les enquestes dipositades al Centre d'Estudis d'Opinió es fan públiques mitjançant el web del Centre d'Estudis d'Opinió. Els fitxers estan disponibles en format .sav a la pàgina de cada estudi.

Les matrius de dades que es posen a disposició de la ciutadania han estat convenientment anonimitzades per tal d’evitar la identificació individual de les persones que han contestat les enquestes i per tal de donar compliment a aquest aspecte del secret estadístic i de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en el seu cas. També s’informa que les matrius de dades no formen part de la documentació que per normativa s’ha d’incorporar al Registre d’Estudis d’Opinió.

El grau de fiabilitat i exactitud de la informació elaborada per part dels usuaris, a partir del tractament de les dades de les matrius, són de la seva responsabilitat exclusiva; no es pot fer un ús comercial de les dades obtingudes en aquesta web, i els usuaris tenen l’obligació d’indicar l’origen de les matrius quan en facin ús públic en qualsevol forma.

Podeu analitzar les matrius dels BOPs telemàticament amb l'aplicatiu UPCEO.

Podeu visualitzar les dades històriques de la sèrie del Baròmetre d'Opinió Política mitjançant l'aplicatiu EvoluCEO.


Matrius de dades fusionades

Les matrius de dades fusionades recullen totes les onades del Baròmetre d'Opinió Política en dos fitxers, un que inclou les enquestes fetes telefònicament (juny de 2005 a novembre de 2013) i l'altre amb les enquestes fetes presencialment (a partir d'abril de 2014).

Les podeu descarregar amb els següents enllaços:

Matriu de dades fusionada a partir de 2014 (presencial)
Matriu de dades fusionada fins el 2013 (telefònica)
 

 

Registre d'Estudis d'Opinió de la
Generalitat de Catalunya

Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo

UPCEO. Programa d'anàlisi de matrius de dades          Banc de dades del BOP
 

Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades 

evoluceo_web          Evolutius del BOP
 

Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)

Llicència Creative Commons
Pau Claris, 138, 4a planta - Barcelona / Telèfon: 93 496 05 74