Contingut principal Menu Pàgina inicial Mapa Web
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

Centre d'Estudis d'Opinió

Analitzeu les dades dels estudis d'opinió segons els vostres interessos

Llista de matrius disponibles
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2017-1
Baròmetre d'Opinió Política. 2a onada 2017
Baròmetre d'Opinió Política. 1a onada. 2017
Percepció de les polítiques públiques i valoració del govern. 2016
La societat catalana davant el futur. 2016
Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2016
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2016
Enquesta sobre la Qüestió de Confinança. 2016
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2016-2
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2016-1
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2016
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2016
Xarxes socials i política catalana. 2015
Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2015
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2015
Valors socials i polítics a Catalunya. 2015
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2015
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2015
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2014-3
Valoració del Govern i de les polítiques públiques, any 2014
Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2014
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2014
Mesura de les identitats. Anàlisi d'escales de mesura mitjançant una enquesta experimental no representativa. 2013
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2013
Enquesta sobre el Debat de política general. 2013
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2013
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2013-1
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2013
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2012-2
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2012
Enquesta sobre el Debat de política general. 2012
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2012-1
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2012
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2012
Enquesta sobre la participació política i ciutadana de Catalunya amb especial atenció al col·lectiu jove. 2011
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2011-1
Percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern, any 2011
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2011
Enquesta sobre el Debat de política general. 2011
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2011
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2011
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 4a onada 2010
Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2010
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2010
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2010
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2010
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 4a onada 2009
Percepció de capital social a Catalunya. 2009
Diferències entre homes i dones en els àmbits familiar, social, econòmic i polític. 2009
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2009
Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2009
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2009
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2009
Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2008
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 4a onada 2008
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2008
Baròmetre d'opinió política (BOP). 2a onada 2008
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2008
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 4a onada 2007
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2007
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2007
Percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern de Catalunya. 2007
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2007
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 4a onada 2006
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 3a onada 2006
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2006
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2006
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 2a onada 2005
Baròmetre d'Opinió Política (BOP). 1a onada 2005
Baròmetre d'opinió política (BOP). Octubre 2004