• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

Any 2017

Data de alta del registre

20-06-2018

Mostra

1200

Organisme promotor

Departament de Salut (SLT) - Servei Català de la Salut (CatSalut)

Resum

Grau de satisfacció dels assegurats del CatSalut, concretament dels usuaris d’Atenció Primària.