• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

10 a 18 de gener de 2018

Data de alta del registre

08-06-2018

Mostra

1852

Metodologia

Quantitativa

Organisme promotor

Departament de Salut (SLT) - Servei Català de la Salut (CatSalut)

Resum

Mesura del grau de satisfacció dels assegurats del CatSalut, concretament dels usuaris dels serveis de oxigenoteràpia crònica a domicili.