• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

8 a 11 de gener de 2018

Data de alta del registre

08-06-2018

Mostra

2000

Metodologia

Quantitativa

Organisme promotor

Departament de Salut (SLT) - Servei Català de la Salut (CatSalut)

Resum

Mesura del grau de satisfacció de les assegurades del CatSalut concretament de les usuàries dels serveis santiaris referents a recepta electrònica.