• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

30 d'octubre a 22 de novembre de 2017 (LMT) i de 6 a 17 de novembre de 2017 (Lleida-La Pobla)

Data de alta del registre

20-04-2018

Mostra

552 (línia Barcelona-Vallès), 550 (línia Llobregat-Anoia) i 209 (línia Lleida-la Pobla)

Metodologia

Quantitativa

Organisme promotor

Psyma

Resum

Indicador de la qualitat del servei. Conèixer la satisfacció i la importància dels aspectes del servei. Punts d’actuació