• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

18 d'octubre a 20 de desembre de 2017

Data de alta del registre

14-03-2018

Mostra

1000 (800 entrevistes telefòniques a població general + 200 entrevistes internet a usuaris de la bicicleta).

Metodologia

Quantitativa

Organisme promotor

Institut Apolda

Resum

Conèixer la percepció i l'ús que fan els catalans de la bicicleta.