• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

16 de gener a 25 d'abril de 2017

Data de alta del registre

15-01-2018

Mostra

15.563

Metodologia

Quantitativa

Organisme promotor

Institut Apolda

Resum

Informació sobre l'oferta i demanda de les persones graduades, els processos d'accés al mercat laboral i el grau de satisfacció amb la formació rebuda des de la perspectiva del món professional.