• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

29 de maig a 3 de juliol de 2017 (qualitatiu) i 1 a 15 de novembre de 2017 (quantitatiu)

Data de alta del registre

15-01-2018

Mostra

3 grups de 2 hores

Metodologia

Quantitativa i qualitatitva

Organisme promotor

Opinòmetre SL

Resum

Formació dels manipuladors d'aliments, opinió de les parts interessades i expectatives de futur en la matèria