• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

25 d'abril a 28 de novembre de 2016

Data de alta del registre

28-09-2017

Mostra

CAWI: 3375 CAPI: 990

Metodologia

Quantitativa

Organisme promotor

Institut Apolda, More than research, S.L.

Resum

Satisfacció dels turistes que visiten Catalunya, pel que fa l'experiència de compra i les activitats i serveis que utilitzen.