• Imprimeix

detall

Data de treball de camp

Del 18 al 22 de juliol de 2016

Data de alta del registre

18-05-2017

Mostra

2000

Metodologia

Quantitativa

Organisme promotor

Servei Català de la Salut (CatSalut) - Direcció General d'Atenció Ciutadana

Resum

Conèixer el grau de notorietat de la conselleria i de les accions i polítiques endegades durant l'any en curs; la valoració i les expectatives que els ciutadans tenen de la sanitat pública catalana; les preferències entre els sistema públic i el privat. A nivell d'anàlisi, els resultats han de ser estadísticament significatius pel total de Catalunya i a nivell de Regió Sanitària.