• Imprimeix

Estudis de la Generalitat

Els estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya mostren diferents informacions sol·licitats per els Departaments de la Generalitat per mostrar les inquietuds i necessitats de la ciutadania catalana en diversos àmbits com són l'educació, la salut i el medi ambient, entre d'altres. 

S'han trobat 920 resultats.

Data: 12-12-2018

REO: 909

Títol: La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes. 2018


Data: 04-10-2018

REO: 906

Títol: Baròmetre sanitari de Catalunya. 2017


Data: 01-10-2018

REO: 905

Títol: CEO. Estudi quantitatiu UA del joc a Catalunya en productes de loteria. 2018.


Data: 28-09-2018

REO: 904

Títol: Enquesta de participació política, amb especial atenció al col·lectiu jove de l'any 2017


Data: 19-09-2018

REO: 903

Títol: Enquesta de satisfacció de la Unitat de Diagnòstic Ràpid Oncològic (UDR). 2018


Data: 30-07-2018

REO: 902

Títol: Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries del telèfon 012, any 2017


Data: 26-06-2018

REO: 900

Títol: Estudi d'opinió sobre la regulació de bolets a Catalunya. 2017


Data: 20-06-2018

REO: 899

Títol: Estudi de l'opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis d'atenció a l'embaràs, part i puerperi 2017


Data: 20-06-2018

REO: 898

Títol: Estudi de l'opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis d'atenció sociosanitària amb internament 2017


Data: 20-06-2018

REO: 897

Títol: Estudi de l'opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis rehabilitació ambulatòria i logopèdia 2017


Data: 20-06-2018

REO: 896

Títol: Estudi de l'opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis d'atenció hospitalària urgent 2017


Data: 20-06-2018

REO: 895

Títol: Estudi de l'opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis d'atenció hospitalària amb internament 2017


Data: 20-06-2018

REO: 894

Títol: Estudi de l'opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis d'atenció primària 2017


Data: 08-06-2018

REO: 893

Títol: Opinió i satisfacció dels usuaris servei d'assistència sanitària telefònica 061-CatSalut Respon. 2018


Data: 08-06-2018

REO: 892

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis de transport sanitari no urgent de 2017


Data: 08-06-2018

REO: 891

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis de oxigenoteràpia crònica a domicili 2017


Data: 08-06-2018

REO: 890

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis de recepta electrònica de 2017.


Data: 08-06-2018

REO: 889

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis de teràpies de pressió positiva continua en les vies respiratòries (CPAP) 2017


Data: 08-06-2018

REO: 888

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis de cirurgia major ambulatòria (CMA) al 2017


Data: 08-06-2018

REO: 887

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis d'atenció especialitzada ambulatòria 2017


Data: 01-06-2018

REO: 886

Títol: Enquesta sobre la percepció dels costos universitaris i el sistema de beques i ajuts a Catalunya. 2017


Data: 04-05-2018

REO: 884

Títol: Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona. Any 2017


Data: 25-04-2018

REO: 883

Títol: Enquesta d'inserció laboral dels titulats de màster de les universitats catalanes. 2017


Data: 20-04-2018

REO: 882

Títol: Índex de Satisfacció del Client ISC 2017


Data: 17-04-2018

REO: 881

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a la unitat de Subaguts de l'Hospital Sociosanitari del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2014


Data: 17-04-2018

REO: 880

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció amb les activitats de lleure dels usuaris i familiars dels usuaris de residència. 2014


Data: 17-04-2018

REO: 879

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a l'Hospital de dia polivalent dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2015


Data: 17-04-2018

REO: 878

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a la Unitat d'Hospitalització a Domicili (HADO) dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2015


Data: 21-03-2018

REO: 877

Títol: Global Entrepreneurship Monitor. 2016


Data: 14-03-2018

REO: 876

Títol: Baròmetre de la bicicleta 2017


Data: 08-03-2018

REO: 875

Títol: Seguiment d'indicadors de sostenibilitat (2017)


Data: 08-02-2018

REO: 872

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels familiars dels usuaris de centre de dia. 2017


Data: 08-02-2018

REO: 871

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels usuaris de centre de dia. 2017


Data: 08-02-2018

REO: 870

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels familiars dels usuaris de residència. 2017


Data: 08-02-2018

REO: 869

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels usuaris de residència. 2017


Data: 15-01-2018

REO: 868

Títol: Enquesta d'inserció laboral dels doctors de les universitats públiques catalanes: cicles i graus. 2017


Data: 15-01-2018

REO: 867

Títol: Enquesta d'inserció laboral dels doctors de les universitats públiques catalanes. Doctorat. 2017


Data: 15-01-2018

REO: 866

Títol: Anàlisi de la situació de la formació de manipuladors d'aliments al sector de la restauració a Catalunya. 2017


Data: 29-11-2017

REO: 865

Títol: Seguiment d'indicadors de percepció en matèria de medi ambient i sostenibilitat. 2016


Data: 15-11-2017

REO: 864

Títol: Enquesta de satisfacció i avaluació dels serveis del Palau Robert. 2017


Data: 28-09-2017

REO: 862

Títol: Baròmetre de satisfacció dels turistes que viatgen a Catalunya. 2016


Data: 19-09-2017

REO: 860

Títol: Baròmetre sanitari de Catalunya. 2a onada 2016


Data: 15-09-2017

REO: 859

Títol: Enquesta sobre els hàbits de vida dels catalans i el seu posicionament envers el projecte de reforma horària. 2016


Data: 27-07-2017

REO: 858

Títol: Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries del telèfon 012, any 2016


Data: 03-07-2017

REO: 856

Títol: Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. 2016


Data: 12-06-2017

REO: 855

Títol: Avaluació del programa pilot d'atenció a víctimes de menors. 2016


Data: 25-05-2017

REO: 854

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a la Unitat de d'Hospitalització a Domicili (HADO) dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI): Hospital Transversal (HTRANS) i Hospital Dos de Maig (HDM)


Data: 25-05-2017

REO: 853

Títol: Baròmetre de la bicicleta. 2016


Data: 18-05-2017

REO: 852

Títol: Baròmetre Sanitari de Catalunya. 1a onada 2016


Data: 05-04-2017

REO: 851

Títol: Índex de Satisfacció del Client ISC. 2016


Total de pàgines: 19