• Imprimeix

Estudis de la Generalitat

Els estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya mostren diferents informacions sol·licitats per els Departaments de la Generalitat per mostrar les inquietuds i necessitats de la ciutadania catalana en diversos àmbits com són l'educació, la salut i el medi ambient, entre d'altres. 

S'han trobat 899 resultats.

Data: 04-05-2018

REO: 884

Títol: Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona. Any 2017


Data: 25-04-2018

REO: 883

Títol: Enquesta d'inserció laboral dels titulats de màster de les universitats catalanes. 2017


Data: 20-04-2018

REO: 882

Títol: Índex de Satisfacció del Client ISC 2017


Data: 17-04-2018

REO: 881

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a la unitat de Subaguts de l'Hospital Sociosanitari del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2014


Data: 17-04-2018

REO: 880

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció amb les activitats de lleure dels usuaris i familiars dels usuaris de residència. 2014


Data: 17-04-2018

REO: 879

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a l'Hospital de dia polivalent dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2015


Data: 17-04-2018

REO: 878

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a la Unitat d'Hospitalització a Domicili (HADO) dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2015


Data: 21-03-2018

REO: 877

Títol: Global Entrepreneurship Monitor. 2016


Data: 14-03-2018

REO: 876

Títol: Baròmetre de la bicicleta 2017


Data: 08-03-2018

REO: 875

Títol: Seguiment d'indicadors de sostenibilitat (2017)


Data: 08-02-2018

REO: 872

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels familiars dels usuaris de centre de dia. 2017


Data: 08-02-2018

REO: 871

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels usuaris de centre de dia. 2017


Data: 08-02-2018

REO: 870

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels familiars dels usuaris de residència. 2017


Data: 08-02-2018

REO: 869

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels usuaris de residència. 2017


Data: 15-01-2018

REO: 868

Títol: Enquesta d'inserció laboral dels doctors de les universitats públiques catalanes: cicles i graus. 2017


Data: 15-01-2018

REO: 867

Títol: Enquesta d'inserció laboral dels doctors de les universitats públiques catalanes. Doctorat. 2017


Data: 15-01-2018

REO: 866

Títol: Anàlisi de la situació de la formació de manipuladors d'aliments al sector de la restauració a Catalunya. 2017


Data: 29-11-2017

REO: 865

Títol: Seguiment d'indicadors de percepció en matèria de medi ambient i sostenibilitat. 2016


Data: 15-11-2017

REO: 864

Títol: Enquesta de satisfacció i avaluació dels serveis del Palau Robert. 2017


Data: 28-09-2017

REO: 862

Títol: Baròmetre de satisfacció dels turistes que viatgen a Catalunya. 2016


Data: 19-09-2017

REO: 860

Títol: Baròmetre sanitari de Catalunya. 2a onada 2016


Data: 15-09-2017

REO: 859

Títol: Enquesta sobre els hàbits de vida dels catalans i el seu posicionament envers el projecte de reforma horària. 2016


Data: 27-07-2017

REO: 858

Títol: Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries del telèfon 012, any 2016


Data: 03-07-2017

REO: 856

Títol: Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. 2016


Data: 12-06-2017

REO: 855

Títol: Avaluació del programa pilot d'atenció a víctimes de menors. 2016


Data: 25-05-2017

REO: 854

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a la Unitat de d'Hospitalització a Domicili (HADO) dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI): Hospital Transversal (HTRANS) i Hospital Dos de Maig (HDM)


Data: 25-05-2017

REO: 853

Títol: Baròmetre de la bicicleta. 2016


Data: 18-05-2017

REO: 852

Títol: Baròmetre Sanitari de Catalunya. 1a onada 2016


Data: 05-04-2017

REO: 851

Títol: Índex de Satisfacció del Client ISC. 2016


Data: 13-02-2017

REO: 849

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels usuaris de Residència


Data: 13-02-2017

REO: 848

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels familiars dels usuaris de la Residència


Data: 13-02-2017

REO: 847

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels usuaris de Centre de Dia


Data: 13-02-2017

REO: 846

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a les residències de gent gran del Consorci Sanitari Integral (CSI): Satisfacció dels familiars dels usuaris de Centre de Dia


Data: 10-02-2017

REO: 845

Títol: Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries de les oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) del Departament de la Presidència (excepte OAC Girona). 2016


Data: 10-02-2017

REO: 844

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb els serveis ASSIR. 2016


Data: 10-02-2017

REO: 843

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb l'atenció urgent als hospitals d'aguts. 2016


Data: 10-02-2017

REO: 842

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut amb el servei de Rehabilitació Ambulatòria. 2016


Data: 10-02-2017

REO: 841

Títol: Opinió i satisfacció dels assegurats del CatSalut la línia d'atenció sociosanitària amb internament. 2016


Data: 20-12-2016

REO: 837

Títol: La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes.2016


Data: 16-12-2016

REO: 836

Títol: Enquesta de satisfacció i avaluació dels serveis del Palau Robert. 2016


Data: 03-11-2016

REO: 834

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a la Unitat de Diagnòstic Ràpid Oncològic (UDR) de l'Hospital Transversal (hospital d'aguts) del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2016


Data: 03-11-2016

REO: 833

Títol: Enquesta de satisfacció del client extern atès a l'Hospital de Dia Polivalent dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI): Hospital Transversal (HTRANS) i Hospital Dos de Maig (HDM). 2016


Data: 10-10-2016

REO: 831

Títol: Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries del telèfon 012. 2015


Data: 29-09-2016

REO: 830

Títol: Satisfacció dels assegurats del CatSalut amb l'atenció a la salut mental ambulatòria. 2016


Data: 05-08-2016

REO: 828

Títol: Baròmetre de satisfacció dels turistes que viatgen a Catalunya. 2015


Data: 08-07-2016

REO: 825

Títol: Postest campanya de conscienciació viària del SCT 2014


Data: 08-06-2016

REO: 824

Títol: Índex de Satisfacció del Client ISC 2015


Data: 30-05-2016

REO: 823

Títol: Enquesta d'inserció laboral dels graduats de màster de les universitats públiques catalanes. 2014


Data: 30-05-2016

REO: 822

Títol: La percepció dels ocupadors sobre les competències dels recent titulats universitaris. 2014


Data: 13-05-2016

REO: 821

Títol: Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona. Any 2015


Total de pàgines: 18