• Imprimeix

Publicacions

Apunts

Els Apunts analitzen temes d’interès general d’una manera àgil atès que pretenen ser reflexions inicials per tal d’introduir el lector en la temàtica. Mostren més informació que les taules dels encreuaments de les respostes a cada pregunta, amb algunes variables rellevants per dibuixar perfils d’entrevistats.

Papers de treball

Els Papers de treball són publicacions científiques en format articles de revista acadèmica. L’objectiu és encetar línies de recerca d’interès científic derivades dels estudis del CEO.

Monografies

Les Monografies són documents focalitzats en un tema concret que ofereixen una anàlisi aprofundida sobre la qüestió que s’hi estudia.

Anuari

Des de l’any 2010, el CEO publica l’Anuari fruit d’una selecció de preguntes de les enquestes pròpies que el Centre ha realitzat durant l’any anterior. D’aquesta manera es pretén presentar les dades més rellevants amb la finalitat de mostrar la realitat social i política de Catalunya.

Recerca acadèmica

Es llisten articles científics elaborats totalment o parcialment a partir de dades del CEO