• Imprimeix

Catàleg de serveis

Carta de serveis

Actualment, el CEO no disposa de carta de serveis en els termes establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Catàleg de procediments

No cal fer cap tràmit per accedir a la informació de les enquestes que realitza el Centre d'Estudis d'Opinió ja que es publica tot al web. 

Data d'actualització:  06.02.2018