• Imprimeix

Què és i què fa?

El Centre d’Estudis d’Opinió és l’òrgan de referència en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya en allò referent als estudis d’opinió pública.

Per això, la seva missió és oferir un servei d’informació rigorosa i de qualitat a totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer l’evolució de l’opinió pública catalana, unificant i universalitzant els criteris tècnics en els estudis d’opinió impulsats per la Generalitat de Catalunya i gestionant el Registre d’Estudis d’Opinió. La voluntat de la Generalitat és que el CEO, fonamentant-se en els principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència, contribueixi decisivament en la generació d’aquestes dades, en la seva conservació i en la seva difusió.

Les funcions i activitats que desenvolupa són:

  • Realitzar en exclusiva, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, els estudis d'opinió sobre intenció de vot, valoració de partits i líders polítics i estudis postelectorals.
  • Elaborar  o supervisar i controlar, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, els estudis d'opinió i enquestes que proporcionin informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya pel que fa a la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi els que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar, i sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques o comunitàries.
  • Assessorar amb relació als criteris tècnics que cal seguir a l'hora de dissenyar i desenvolupar estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya.
  • Supervisar la realització dels estudis d'opinió de la Generalitat de Catalunya.
  • Gestionar el Registre d'Estudis d'Opinió (REO).
  • Definir els criteris tècnics en l'elaboració de les enquestes i els estudis per tal d'unificar-los i homogeneïtzar-los.
  • Difondre els resultats de les enquestes realitzades pel CEO.
  • Homologar les empreses que poden fer els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat de Catalunya.
  • Dinamitzar la recerca i el coneixement general en l'àmbit de les ciències socials.
  • Promoure en aquest camp dels estudis d'opinió la formació del personal al servei de la Generalitat.

 

El CEO és un organisme autònom administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir les seves funcions, adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  05.02.2018