• Imprimeix

Organigrama i funcions

Responsable: Sr. Jordi Argelaguet i Argemí
Càrrec: director del Centre d'Estudis d'Opinió
Adreça
Carrer de Pau Claris, 138
Població
08009 Barcelona
Telèfon
93 496 05 74
CIF
Q-0801493-H
Fax
93 496 05 72
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

a) Elaborar o supervisar i controlar estudis d'opinió i enquestes que proporcionin informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya pel que fa a la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi els que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar, i sobre llurs opinions o intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques o comunitàries.

b) Elaborar, en exclusiva en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, estudis d'opinió i enquestes electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics, i també els estudis postelectorals.

c) Prestar assessorament, amb relació als criteris tècnics que cal seguir a l'hora de dissenyar i desenvolupar estudis d'opinió de la Generalitat, als departaments de la Generalitat, als organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats, i també a qualsevol persona jurídica pública o privada que es doti ordinàriament en més d'un cinquanta per cent del capital o del fons patrimonial o bé tingui la facultat de nomenar-ne la majoria de membres dels òrgans de govern.

d) Gestionar el Registre d'Estudis d'Opinió.

e) Difondre els resultats de l'activitat del Centre.
Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans del Centre d'Estudis d'Opinió són els següents:
a) El Consell Rector.
b) El director o directora.