• Imprimeix

Estructura organitzativa

En aquest espai es presenta com s'organitza el Centre d'Estudis d'Opinió (Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió), quins han de ser la composició i estructura els seus òrgans, i les seves funcions. 

També podeu accedir a l'organigrama del CEO publicat al SAC-Gencat, on trobareu la informació relativa a l'organització institucional de l'entitat (dades bàsiques: organigrama, dades de contacte i perfil del responsable i trajectòria professional). 

Actualització: contínua.
Format de les dades:  Html, Pdf.

El director del CEO és Jordi Argelaguet i Argemí.

Les funcions del director queden especificades a la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió.

Anteriorment havia estat director del Centre d'Estudis d'Opinió Gabriel Colomé (2005-2011)

Les funcions del Consell Rector queden especificades a la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió.

En aquests moments no s'ha nomenat el president o presidenta del Consell Rector.

Els membres que formen el Consell Rector han estat nomenats mitjançant els Acords: GOV/126/2018, de 6 de novembre, i GOV/131/2018, de 13 de novembre, pels quals es designen membres del Consell Rector del Centre d'Estudis d'Opinió i són:

A proposta de cadascun dels grups parlamentaris:

Albert Bonillo i Martín (GP Junts per Catalunya)

Jordi Muñoz i Mendoza (CP Republicà)

José Maria Oller Sala (GP de Ciutadans)

Astrid Barrio López (GP Socialistes i Units per Avançar)

Mario Rios Fernández (GP de Catalunya en Comú Podem)

Catedràtics o professors vinculats a les universitats de Catalunya de les àrees de coneixement de les ciències polítiques i socials, econòmiques o estadística:

Jordi Matas Dalmases

Ivan Serrano Balaguer

Tània Verge Mestre

A proposta del Govern:

Bernat Costas Castilla

Ester Obach Medrano

Jordi Moresco Rodolfo

Persones expertes en ciències polítiques i socials, econòmiques o estadística proposades pels grups parlamentaris:

Moisés Amorós i Perich (01-02-2008 – 20-06-2013)

Xavier Arbós i Marin (10-09-2010 – 19-05-2011)

Montserrat Baras Gómez (18-06-2010 – 14-11-2018)

Oriol Bartomeus Bayés (24-06-2016 – 14-11-2018)

Jordi Capo i Giol (01-02-2008 – 19-05-2011)

Joan Ferran I Serafini (21-06-2013 - 23-06-2016)

Rafael López Rueda (24-06-2016 – 14-11-2018)

Joan Marcet i Morera (20-05-2011 – 20-06-2013). Fou nomenat president del Consell Rector (10-06-2011 – 20-06-2013)

Juan Milián Querol (20-05-2011 - 23-06-2016)

Fèlix Ovejero Lucas (01-02-2008 – 17-06-2010)

Victor Planas i Bas (01-02-2008 – 19-05-2011)

Joan Rigol i Roig (01-02-2008 – 19-05-2011). Fou nomenat president del Consell Rector (15-02-2008 – 19-05-2011)

Francesc Xavier Sánchez i Vera (20-05-2011 - 23-06-2016)

Ana Sanz León (20-05-2011 - 23-06-2016)

Marçal Terrades i Planadevall (21-06-2013 a 14-11-2018)

Maria Rosa Virós Galtier (01-02-2008 – 15-05-2010)

 

Persones entre els catedràtics i els professors vinculats a les universitats de Catalunya de les àrees de coneixement de les ciències polítiques i socials, econòmiques o estadística:

Eva Anduiza Perea (21-06-2013 a 08-11-2018)

Xavier Arbós i Marin (20-05-2011 – 20-06-2013)

Agustí Bosch i Gardella (20-05-2011 – 20-06-2013)

Joaquim Colominas i Ferran (20-05-2011 – 30-10-2014). El 2 d’octubre de 2014 va presentar la seva renuncia en ser nomenat director de la Fundació Catalanista i Demòcrata.

Josep Ginebra Molins (21-06-2013 – 08-11-2018)

Oriol Homs i Ferret (01-02-2008 – 19-05-2011)

Joan Marcet i Morera (01-02-2008 – 19-05-2011)

Jordi Sànchez i Picanyol (01-02-2008 – 19-05-2011). El 25 de març de 2010 va presentar la seva dimissió en ser nomenat Adjunt general al Síndic de Greuges.

 

Persones proposades pel Govern:

Carles Agustí i Hernàndez (20-05-2011 – 20-06-2013)

Claudi Auber i Vallmitjana (24-06-2016 – 08-11-2018)

Albert Carreras de Odriozola (20-05-2011 – 05-08-2011)

Salvador Estapé i Triay (06-08-2011 – 20-06-2013)

Antoni Font i Renom (20-05-2011 – 20-06-2013)

Josep M. Jové i Lladó (01-02-2008 – 17-05-2011 i 24-06-2016 – 08-11-2018)

Pere Martínez Ammetller (26-10-2017 – 08-11-2018)

Andreu Morillas i Antolin (01-02-2008 – 19-05-2011)

Miquel Puig i Roig (21-06-2013 - 23-06-2016)

Marc Rius i Piniés (01-02-2008 – 19-05-2011)

Frederic Udina i Abelló (21-06-2013 - 23-06-2016)

Víctor Cullell i Comellas (21-06-2013 – 03-08-2017)

Jordi Vergés i Camps (04-08-2017 – 25-10-2017)

Data d'actualització:  14.12.2018